Algemene informatie

 

De isolatiewaarde (lambdawaarde)

De λ-waarde of lambdawaarde van een isolatiemateriaal geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt, uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de λ-waarde van het materiaal, hoe beter het dus isoleert en warmteverlies tegenhoudt.
 

Rd-waarde

De Rd-waarde of warmteweerstand van een materiaallaag is de weerstand die de laag biedt tegen warmteverlies. Hoe groter de Rd-waarde hoe beter de materiaallaag isoleert. De Rd-waarde van isolatie hangt af van de dikte van de isolatielaag en de lambdawaarde van het isolatiemateriaal.
 

Rc-waarde

De Rc-waarde is de totale warmteweerstand van een constructie, d.w.z. de weerstand van een constructie tegen warmte doorgang. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter het isolerende vermogen van de constructie. De Rc-waarde wordt berekend volgens de NEN 1068.  Deze norm geeft rekenmethoden voor de bepaling van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie van gebouwen of delen van gebouwen en de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc) van een gebouw.
 

Koudebruggen in de constructie

Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatieschil is onderbroken. Koudebruggen hebben negatieve gevolgen. Ten eerste vergroten ze de warmteverliezen, en ten tweede bestaat op die plaatsen gevaar voor vochtafzetting door condensatie. Koudebruggen kunnen bestaan bij detail aansluitingen van bijv. de muur naar ramen, deuren en dergelijke.
 

Zijn koudebruggen te voorkomen?

Koudebruggen kunnen voorkomen worden door te zorgen dat de isolatie goed op elkaar en op constructiedelen aansluit en niet kan verzakken. Het is belangrijk dat tijdens het ontwerp en de bouwfase de grootste aandacht wordt besteed aan het voorkomen van koudebruggen. 

Waarmee mogen wij u helpen?

Stel uw vraag online »

Stel uw vraag via e-mail »

Laat ons u terugbellen »Uiteraard kunt u er ook voor kiezen telefonisch contact op te nemen via +31 (0)6-46 39 29 27.

Deel deze pagina